Vår visjon mot 2035

Mer energi.
Mer framtid.
Mer tilbake.

Mer energi.
Mer framtid.
Mer tilbake.

Med tre korte setninger beskriver vår nye visjon hva vi ønsker å få til mot 2035. Egentlig handler det om én ting: å gi mer enn vi får.

Visjonen peker mot en overordnet ambisjon; å jobbe for å bli klima- og naturpositive. Samtidig har vi et betydelig produksjonsmål som vi skal nå gjennom rehabilitering, oppgradering og utvikling av eksisterende vannkraftverk og fjernvarmeanlegg, utnyttelse av potensiale i sol og vind, og ved å jobbe med smarte lokale energiløsninger. 

Resultatet kommer oss alle til gode, ikke bare i form av fornybar kraft til omstilling og utvikling, men også ved at verdiene vi genererer kommer samfunnet til gode.

3 TWh på naturens premisser

Hva betyr vår nye visjon og strategi i praksis? Hvilke følger får det for vår virksomhet og for samfunnet rundt? Vår konsernleder har noen av svarene, men ikke alle.

Konsernets strategi fram mot 2035, hviler på tre føtter:

  • Vi skal bidra til å realisere 3 TWh ny fornybar energi innen vårt område
  • Vi skal utvikle smarte lokale energi- og fleksibilitetsløsninger for næringskunder i regionen
  • Vi har en tydelig bærekraftsambisjon, hvor målet er å bli klima- og naturpositive

Men visjonen rommer også mer, så hva mer legger vi i setningene «Mer energi. Mer framtid. Mer tilbake.»? I denne filmen har vi tatt en prat med konsernleder Eskil Lunde Jensen for å høre hans tanker om framtida.

"Vi vet at tiden for endring er nå, og i de kommende årene skal vi gjøre vårt ytterste for å sikre en levelig framtid. En utfordrende men helt nødvendig oppgave."
Helene Moen
Bærekraftsansvarlig i Akershus Energi

Mer energi.

Når samfunnet skal nå klimamål, trenger vi stadig mer ren energi. Derfor skal vi innen 2035 bidra til å realisere 3 TWh ny fornybar energi innen vårt område. Det skal vi gjøre ved å bygge ut energiløsninger der energien forbrukes og vi skal gjøre det sammen med gode samarbeidspartnere og våre dyktige ansatte.

Mer framtid. Akershus Energi

Mer framtid.

Svaret er enkelt; i framtida er det ren energi vi skal leve av. Derfor driver vi konstant innovasjon og utvikling av nye energiløsninger. Vi tenker tanker vi ikke har tenkt før. Motivasjonen? Å bidra til vekst, næringsutvikling og arbeidsplasser i vår region, samtidig som vi skal ta vare på naturen. Slik vil vi bidra til å skape gode samfunn.

Vi vil skape mer framtid – til det beste for de som kommer etter oss. 

Mer tilbake.

Vi skal bli klima- og naturpositive. I praksis betyr det at vi skal gi mer tilbake til naturen enn det vi får og tar. Hvordan vi skal få til det har vi ikke alle svarene på enda, men vi er helt sikre på at vi skal klare å løse det sammen.

Å gi tilbake har alltid vært del av vårt DNA, og vi finner det meningsfylt at verdiene vi genererer kommer samfunnet til gode. Felles for oss alle som jobber her er et ønske om å bidra positivt.

Mer tilbake. Akershus Energi

Vil du bli med?

Veien mot 2035 går vi sammen med dyktige kollegaer og gode samarbeidspartnere. Deler du vår visjon eller har nye spennende tanker? Da vil vi høre fra deg – ta gjerne kontakt med oss.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef
eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Ina Engh Franzén

Markeds- og kommuniksjonssjef
ina.engh.franzen@akershusenergi.no