Tilknytning

Tilknytning

Akershus Energi Varme er en lokal utviklingsaktør innen fornybar energi på Romerike. Akershus Energi Varme ble etablert i 2005 og har siden den gang utvidet med flere fjernvarmesentraler, produkter og infrastruktur.

Nye bygg

Nybygg, tilbygg og hovedombygging av enhver kategori som til sammen utgjør mer enn et areal gitt av kommunene, skal normalt pålegges tilknytningsplikt innenfor Akershus Energi Varme AS konsesjonsområde. Akershus Energi Varme AS konsesjonskart fåes ved henvendelse til selskapet.

Som dokumentasjon på at tilknytningsplikten for et byggeprosjekt er gjort kjent for både utbygger og fjernvarmeselskap, tegnes en tilknytningsavtale mellom utbygger og fjernvarmeselskap. Denne avtalen benyttes som dokumentasjon overfor kommunen i byggesøknaden.

Eksisterende bygg

Bygg med eksisterende fyrhus kan koble seg på fjernvarmenettet etter eget ønske ved å inngå avtale med Akershus Energi Varme AS.

Saksgang

1. Ta kontakt med Akershus Energi Varme AS og meld interesse

Vi ønsker å etablere kontakt med kunder og utbyggere så tidlig i prosjekter som mulig, slik at vi kan gi den beste servicen. Ta gjerne kontakt for et innledende møte. Vi ser alltid frem mot et åpent og effektivt samarbeid!

2. Vurdering av fjernvarmetilknytning til aktuell adresse

Det avklares hvor bygget ligger i forhold til fjernvarmenettet og om det er aktuelt å levere til aktuell adresse.

Vi leverer kun fjernvarme og -kjøling innenfor våre konsesjonsområder. Er du i tvil om du er innenfor ett av våre konsesjonsområder? Les mer under “Om Akershus Varme” eller besøk NVEs nettsider for kart over våre konsesjoner.

3. Signering av tilknytningsavtale

For nye bygg inngås det en tilknytningsavtale. Denne avtalen gjelder som dokumentasjon ovenfor kommunen for at vilkåret om fjernvarmetilknytning er oppfylt.

Relaterte dokumenter

 • Tilknytningsavtale for fjernvarme
 • Tilknytningsavtale for fjernkjøling

Kan lastes ned fra kundedokumenter

4. Tiltakshaver må gjøre seg kjent med tekniske krav, vilkår og prismodeller

Utbygger må gjøre seg kjent med tekniske retningslinjer, leveringsvilkår og prismodell. Våre tekniske retningslinjer og anvisninger er gjeldende for alle anlegg som skal tilknyttes Akershus Energi Varmes nett.

Vi anbefaler at utbyggers konsulenter og entreprenører tidlig gjøres kjent med våre retningslinjer mtp. prosjektering og utførelse.

I våre tekniske retningslinjer finner du viktig informasjon som:

 • Opplysninger om fjernvarme

 • Ansvarsgrenser for investering, drift og vedlikehold

 • Krav til kunden (romstørrelse, adkomst og transportveier, bygg- og sanitærinstallasjoner og elektriske installasjoner)

 • Krav til kundens VVS-anlegg 

Relaterte dokumenter

 • Tekniske retningslinjer for fjernvarme
 • Leveringsvilkår fjernvarme
 • Leveringsvilkår fjernkjøling
 • Prismodell

Kan lastes ned fra kundedokumenter

5. Kunden sender utfylt energi- og effektskjema sammen med flytskjema/prinsippskjema for hele VVS-anlegget til Akershus Varme

Kunden melder inn dimensjonerende data som energi- og effektbehov og temperaturnivåer ved å fylle ut vårt “Energi- og effektskjema”. Det skal også leveres flytskjema/prinsippskjema for hele VVS-anlegget. Det er viktig for oss å avklare kundens behov.

Relaterte dokumenter

 • Energi- og effektskjema fjernvarme
 • Energi- og effektskjema fjernkjøling 
 • Flytskjema / prinsippskjema for VVS anlegget

Kan lastes ned fra kundedokumenter

6. Kunden sender inn plantegning som viser rom for kundesentral

Plantegning som viser plassering av teknisk rom for kundesentral sendes både som PDF- og DWG-format. Dette benyttes som underlag for prosjekteringen av fjernvarmeinstikket til bygget.

7. Det avholdes kundemøte og befaring for å avklare innførselsveier, fremdriftsplan m.m.

8. Tilbud overleveres fra Akershus Energi Varme AS

9. Signering av leveringsavtale

Leveringsavtale signeres før kundesentral bestilles og monteres. 

Relaterte dokumenter

 • Leveringsavtale fjernvarme
 • Leveringsavtale fjernkjøling

Kan lastes ned fra kundedokumenter

10. Kundesentral bestilles og monteres

Kontakt oss