Fjernvarme til oppvarming og tappevann

Fjernvarme til oppvarming og tappevann

Vi leverer varme, basert på fornybare energi, til oppvarming og tappevann i næringsbygg, boligbygg og byggeplasser. Alle nye, større bygg i våre konsesjonsområder Lillestrøm, Lørenskog, Sørumsand og Skedsmo blir tilknyttet fjernvarmenettet.

Fjernvarme til boligoppvarming

Vannbåren varme gir et lunt og behagelig inneklima. Det bra for innemiljøet fordi det blir mindre støv. Ingen overflater blir for varme og det er ingen brannfare. Vannbåren varme er ekstra positivt for de som er plaget av allergi eller astma.

Vannbåren varme kan benyttes i alle rom, og erstatter bruk av elektrisk oppvarming, også i baderom. Bruk av fjernvarme øker forsyningssikkerheten av energi samtidig som det frigjør strøm til annen bruk.

Fjernvarme til tappevann

Vannet vi varmer opp på våre energisentraler sirkulerer i et lukket rørnett. Ute hos kunden overføres varmen i en kundesentral til kundens rene vann fra det lokale vannverket. 

Kundesentralen har en separat varmeveksler for tappevann og vann til oppvarming av boligen. Slik kan man styre temperaturen på best mulig måte.

Bra for både miljø og klima

Fjernvarme er mest brukt i urbane strøk, og er et viktig bidrag for mer bærekraftige byer. Det bidrar til å redusere klima- og miljøskadelige utslipp. Vi benytter kun fornybare energikilder, – i stor grad restressurser som ellers ville gått tapt, som flis, bioolje, varme fra renset kloakk og overskuddsvarme fra industri og bygg.

Viktig å planlegge med fjernvarme tidlig i byggeprosjekter

For å kunne koble seg til fjernvarmenettet må bygget være planlagt med vannbåren varme. Derfor er det viktig at vi som leverandør kommer tidligst mulig inn i byggeprosessen. Bygg som er planlagt med fjernvarme kan også benytte det til byggvarme i byggeperioden.

Del artikkel

Fjernvarme til oppvarming og tappevann

Vi leverer varme, basert på fornybare energi, til oppvarming og tappevann i næringsbygg, boligbygg og byggeplasser. Alle nye, større bygg i våre konsesjonsområder Lillestrøm, Lørenskog, Sørumsand og Skedsmo, blir tilknyttet fjernvarmenettet.

Fakta om fjernvarme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt oss