Prisoversikt

Pris og prismodeller på fjernvarme

Våre priser på fjernvarme og fjernkjøling fastsettes i leveringsavtalen. Standard prismodeller gjelder der det ikke er avtalt annen pris i leveringsavtalen.

Energilovens § 5-5 regulerer prisen på fjernvarme til bygg med tilknytningsplikt. Dette gjør at våre standard prismodeller for fjernvarme følger prisen på elektrisitet.

Våre prismodeller beskriver hvordan prisen på fjernvarme eller fjernkjøling beregnes. I beskrivelsen av prismodellene under er det også med et beregningseksempel.

  • Privatkunder, borettslag og boligsameier betaler for energibruk i øre/kWh. Prisene reguleres etter spotmarkedet på strøm (NordPool), lokal netteiers nettleiepriser og offentlige avgifter. 
  • Bedrifter og offentlige bygg betaler for målt effekt i kr/kW og energibruk i øre/kWh.

Enebolig, rekkehus, borettslag og sameier

Fjernvarmepris for januar 2024

 141,02

øre / kWh

inkl. nettleie, påslag, mva og strømkompensasjon.

Se beregningseksempel husholdning.