Prisoversikt

Pris og prismodeller på fjernvarme

Prisen på fjernvarme eller fjernkjøling fastsettes i leveringsavtalen.

Våre standard prismodeller gjelder der det ikke er avtalt annen pris i leveringsavtalen. Har du spørsmål til prismodellene?

Energilovens § 5-5 regulerer prisen på fjernvarme til bygg med tilknytningsplikt. Dette gjør at våre standard prismodeller for fjernvarme følger prisen på elektrisitet.

Privatkunder, borettslag og boligsameier betaler for energibruk i øre/kWh. 

Bedrifter og offentlige bygg betaler for målt effekt i kr/kW og energibruk i øre/kWh.

Våre prismodeller beskriver hvordan prisen på fjernvarme eller fjernkjøling beregnes. I beskrivelsen av prismodellene under er det også med et beregningseksempel.

Akershus Energi Varme AS sine prismodeller pr. 01.01.2021