Årnes

Årnes

Fjernvarmenettet i Årnes dekker store deler av Årnes sentrum. Kundene på Årnes er i første rekke næringsbygg, borettslag og skoler.

Kapasitet og energikilder

Fjernvarmenettet strekker seg ut over 6,4 km i grøftelengde. I løpet av 2019 leverte anlegget 13,6 GWh. Akershus Energi forventer økt leveranse som en følge av utbygging i sentrum og utvidelser av det eksisterende nettet.

Hovedbrenselskildene er skogsflis. Flis er en lokal energikilde, den er fornybar og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket. Om sommeren fyres det med elektrisitet, ellers benyttes også kornavrens. På de kaldeste vinterdagene benyttes i tillegg fyringsolje ved behov.

Eierskap

Årnes Fjernvarme ble opprettet i 2003 av Årnes Kornsilo & Mølle A/L. I 2007 ble fjernvarmeselskapet kjøpt opp av Bio Varme Akershus. Fra januar 2011 har Akershus Energi vært eier av anlegget.

Konsesjonskart

Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarme her:

Årnes

Fjernvarmenettet i Årnes dekker store deler av Årnes sentrum. Kundene på Årnes er i første rekke næringsbygg, borettslag og skoler.​

Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.