Sørumsand

Sørumsand

Fjernvarmenettet i Sørumsand dekker store deler av Sørumsand sentrum. Kundene på Sørumsand er i første rekke næringsbygg, borettslag og skoler.

Om nettet og anlegget

Fjernvarmenettet i Sørumsand strekker seg over 1,7 km i grøftelengde.

I løpet av 2019 leverte anlegget 7,5 GWh. Akershus Energi Varme forventer økt leveranse som følge av utbygging i sentrum og utvidelser av det eksisterende nettet.

Hovedbrenselskilden i varmesentralen på Sørumsand er skogsflis. Dette er en lokal energikilde, den er fornybar, og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket.

Om sommeren brukes også elektrisitet til oppvarming av fjernvarmevannet. Ved stort behov for energi, benyttes bioolje som spisslast.

Fjernvarmeanlegget på Sørumsand ble satt i drift i januar 2011. Varmesentralen ligger på industriområdet ved Rainpower.

Akershus Energi Varme AS eier og drifter 11 kundesentraler på Sørumsand pr. 01.01.2020

Konsesjonsomåde

Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarmen her: 

Sørumsand

Fjernvarmenettet i Sørumsand dekker store deler av Sørumsand sentrum. Kundene på Sørumsand er i første rekke næringsbygg, borettslag og skoler.​