Skedsmokorset

Skedsmokorset

Fjernvarmenettet strekker seg fra Huseby til Berger, og leverer varme til både næringsbygg og borettslag sentralt på Skedsmokorset.

Om nettet og anlegget

Fjernvarmenettet på Skedsmokorset har en utstrekning på 6,4 km i grøftelengde. Det forsynes fra to varmesentraler, hvorav en er plassert ved Berger og en ved Skedsmotun.

Hovedbrenselet er pellets, som er sammenpresset flis. I tillegg benyttes elektrisitet til å produsere varme. Når varmebehovet er på sitt høyeste på vinteren kan også fossil gass benyttes, men dette jobber vi med å fase ut.

I løpet av 2019 leverte anleggene på Skedsmokorset 15 GWh fjernvarme.

Fjernvarmeanleggene på Skedsmokorset ble satt i drift i 2011. Fjernvarmeanlegg og -nett utvides i takt med utbyggingen i området.

Akershus Energi Varme AS eier og drifter 24 kundesentraler på Skedsmokorset pr. 01.01.2020

Konsesjonsområde

Se kart over konsesjonsområdet her: 

Skedsmokorset

Fjernvarmenettet strekker seg fra Huseby til Berger, og leverer varme til både næringsbygg og borettslag sentralt på Skedsmokorset.