Lørenskog

Robsrud Varmesentral

Fjernvarmenettet i Lørenskog strekker seg fra Lørenskog Stasjonsby og Fjellhamar i nord til Skårer Syd i sør. Kundene i Lørenskog er næringsbygg, borettslag og offentlige bygg.

Kapasitet og energikilder

Fjernvarmenettet i Lørenskog strekker seg over 21 km i grøftelengde.

I løpet av 2019 leverte anlegget 55 GWh. Akershus Energi Varme forventer økt leveranse som følge av utbygging og utvidelser av det eksisterende nettet.

Varmesentralen på Robsrud benytter fuktig skogsflis som sin hovedbrenselskilde. Flis er en lokal energikilde, den er fornybar og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket. I tillegg må anlegget ved behov benytte noe bioolje, produsert fra fiske- og slakteriavfall, på de kaldeste vinterdagene. Biooljen er CO2-nøytral på samme måte som flis.

I tillegg utnyttes spillvarmen fra kuldeproduksjon på SNØ inn i fjernvarmenettet. I Lørenskog Hus har vi også biooljekjeler til spiss- og reservelast. Fjernvarmeanlegget på Robsrud i Lørenskog ble satt i drift i 2010.

Akershus Energi Varme AS eier og drifter 83 kundesentraler i Lørenskog pr. 01.01.2020

Konsesjonsområde

Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarme her: 

Robsrud Varmesentral

Fjernvarmenettet i Lørenskog strekker seg fra Lørenskog Stasjonsby og Fjellhamar i Nord til Skårer Syd i sør. Kundene i Lørenskog er næringsbygg, borettslag og offentlige bygg.