Akershus EnergiPark

Akershus EnergiPark

En av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011.

Annlegget produserer fjernvarme basert på lokale,
fornybare kilder:

Skogsflis

Varmepumpe

Solvarmeanlegg

Bioolje

Skogsflis

Varmepumpe

Solvarmeanlegg

Bioolje

Om nettet og anlegget

Fjernvarmenettet strekker seg fra Nitteberg og Åråsen i Nord til Skjetten i Sør og Løvenstad i Øst. Fjernvarmenettet leverer varme til kunder både i Lillestrøm og Rælingen kommune. Fjernvarmenettet har en utstrekning på 39 km i grøftelengde.

Fjernvarmenettet i Lillestrøm forsynes fra to varmesentraler: Akershus EnergiPark og Brogata Varmesentral.

Akershus EnergiPark er basert på et tett og målrettet samarbeid mellom Akershus Energi, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen.

Brogata varmesentral utnytter spillvarme fra avløpsnettet ved bruk av varmepumpe og fleksibel elektrisitet. På de kaldeste vinterdagene benyttes i tillegg bioolje ved behov.

I Lillestrøm er det også fjernkjølenett som strekker seg fra Kjeller til Strømmen. Totalt har fjernkjølenettet en utstrekning på 13 km i grøftelengde. Kjøleproduksjon skjer i Brogata med spisslastsentraler på Kjeller og Strømmen.

Fjernvarmenettet i Lillestrøm leverte i 2019 110 GWh fjernvarme, og kjølenettet leverte 10 GWh kjøling.

Fjernvarmeanlegget i Lillestrøm ble satt i drift i 2001 og ble utbygd betydelig i perioden 2007-2012. Fjernvarme- og fjernkjølenettet utvides i takt med utbyggingen i Lillestrøm.

Akershus Energi Varme AS eier og drifter 220 kundesentraler for varme og 34 kundesentraler for kjøling pr. 01.01.2020 i Lillestrøm 

Solvarmeanlegget

Norges første storskala solvarmeanlegg finnes i Akershus EnergiPark ved Lillestrøm. Nærmere 13000 kvm solfangere er utplassert.

Noen spør seg om det egner seg å bruke solenergi i Norge, men soldata for Sør-Norge viser at vi har bare 10 % mindre solinnstråling enn sør i Danmark, hvor sol er en stor og viktig energikilde.

Solvarmeanlegget produserer varmt vann – ikke strøm. Solfangerne er koblet sammen i rekker på 10-15 paneler. De er laget av mørke metallplater påmontert rør av kobber.

Når sola varmer opp vannet i kobberrørene overføres varmen til fjernvarmesentralen. Derfra går varmen videre ut til kundene.

Areal, utforming og konstruksjon

Hele 915 solfangere er plassert ut på et område på 30 dekar.
 

Solfangerne står fastmontert og er orientert mot syd. De har en hellingsgrad på 41o, og er plassert med 5 meters mellomrom. Hvert panel er 14 m2 stort, og til sammen er det nærmere 13000 m2 solfangere.

Et solfangerpanel består av en mørk metallplate med kobberrør montert på baksiden. For å unngå varmetap er panelene godt isolert på alle kanter. Også glasset på forsiden er isolert.

I panelet sirkulerer det ca. 15 liter væske i 24 paralelle kobberrør. Væsken består av 50 % vann og 50 % bioglykol for å unngå frostsprenging.

Solfangerne er koblet sammen i rekker. I enden av hver rekke er det et oppsamlingsrør som går inn til varmesentralen.

Konsesjonsområde

Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarme her: 

Pil høyre desktop Copy 2Created with Sketch.

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin

Akershus Energipark

Akershus Energipark, av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011.