Akershus EnergiPark

Akershus EnergiPark

En av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011.

Anlegget produserer fjernvarme basert på lokale,
fornybare kilder:

Skogsflis

Varmepumpe

Solvarmeanlegg

Bioolje

Skogsflis

Varmepumpe

Solvarmeanlegg

Bioolje

Om nettet og anlegget

Fjernvarmenettet strekker seg fra Nitteberg og Åråsen i Nord til Skjetten i sør og Løvenstad i øst. Fjernvarmenettet leverer varme til kunder både i Lillestrøm og Rælingen kommune. Fjernvarmenettet har en utstrekning på 39 km i grøftelengde.

I Lillestrøm er det også fjernkjølenett som strekker seg fra Kjeller til Strømmen. Totalt har fjernkjølenettet en utstrekning på 13 km i grøftelengde. Kjøleproduksjon skjer i Brogata med spisslastsentraler på Kjeller og Strømmen.

Det første fjernvarmeanlegget i Lillestrøm ble satt i drift i 2001 og flere anlegg og infrastruktur ble betydelig utbygd i perioden 2007-2012. Det var en viktig milepel da Akershus EnergiPark sto ferdig i 2011.

I Akershus EnergiPark er skogsflis den største brenselskilden, men på de kaldeste vinterdagene benyttes i tillegg bioolje ved behov. Om sommeren dekker solfangeranlegget mye av varmebehovet.

 

Solvarmeanlegget

Norges første storskala solvarmeanlegg finnes i Akershus EnergiPark ved Lillestrøm. Nærmere 13000 kvm solfangere er utplassert.

Noen spør seg om det egner seg å bruke solenergi i Norge, men soldata for Sør-Norge viser at vi har bare 10 % mindre solinnstråling enn sør i Danmark, hvor sol er en stor og viktig energikilde.

Solfangerne utnytter varmen fra sola til å varme opp vann til fjernvarmeanlegget.

Areal, utforming og konstruksjon

Hele 915 solfangere er plassert ut på et område på 30 dekar.
 

Solfangerne står fastmontert og er orientert mot syd. De har en hellingsgrad på 41o, og er plassert med 5 meters mellomrom. Hvert panel er 14 m2 stort, og til sammen er det nærmere 13000 m2 solfangere.

Et solfangerpanel består av en mørk metallplate med kobberrør montert på baksiden. For å unngå varmetap er panelene godt isolert på alle kanter. Også glasset på forsiden er isolert.

I panelet sirkulerer det ca. 15 liter væske i 24 paralelle kobberrør. Væsken består av 50 % vann og 50 % bioglykol for å unngå frostsprenging.

Solfangerne er koblet sammen i rekker. I enden av hver rekke er det et oppsamlingsrør som går inn til varmesentralen.

Konsesjonsområde

Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarme her: 

Del artikkel

Akershus Energipark

Akershus Energipark, av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011.