Om Akershus Energi Varme

Om Akershus Energi Varme

Akershus Energi Varme ble etablert i 2005 og har siden den gang utvidet med flere fjernvarmesentraler, produkter og infrastruktur.

I dag har vi 5 fjernvarmenett og ett fjernkjølenett.
Informasjon om våre anlegg og konsesjonsområder:

Kortreist energi

Akershus Energi Varme leverer kortreist fjernvarme fra lokale energikilder som ellers ville ha gått til spille. Dette er med på å redusere energitapet og klimagassutslippene i de kommunene vi leverer fjernvarme, slik at kommunene lettere kan nå sine energi- og klimamål.

Fjernvarme er en løsning som kan utnytte overskuddsenergi fra omgivelsene rundt seg som f.eks. biobrensel, sol, kloakk, spillvarme fra datasenter og kulde- og hydrogenproduksjon m.m. 

Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser og i den sirkulære økonomien.

Fjernvarmenettet vi over tid har etablert, gjør at vi i dag har en godt utbygd infrastruktur som gjør at vi kan flytte energi fra et sted med overskudd til et sted med underskudd, enten det dreier seg om fjernvarme eller fjernkjøling.

Selskapet eies av Akershus Energi (66 %) og Infranode (33 %).

Kortreist fjernvarme

Akershus Energi Varme leverer kortreist fjernvarme fra lokale energikilder som ellers ville ha gått til spille. Dette er med på å redusere energitapet og klimagassutslippene i de kommune vi leverer fjernvarme, slik at kommunene lettere kan nå sine energi- og klimamål

Fjernvarmens styrke er gjenvinning av spillvarme satt i system. Fjernvarme er en løsning som kan utnytte overskuddsenergi fra omgivelsene rundt seg som f.eks. biobrensel, sol, kloakk, spillvarme fra datasenter og kulde- og hydrogenproduksjon m.m.

Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser og i den sirkulære økonomien.

Fjernvarmenettet vi over tid har etablert, gjør at vi i dag har en godt utbygd infrastruktur som gjør at vi kan flytte energi fra et sted med overskudd til et sted med underskudd, enten det dreier seg om fjernvarme eller fjernkjøling.

Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.