Kundedokumenter

Kundedokumenter

På denne siden finner du relevante dokumenter for ditt kundeforhold.

Tilknytning

For nye bygg inngås det en tilknytningsavtale. Denne avtalen gjelder som dokumentasjon ovenfor kommunen for at vilkåret om fjernvarmetilknytning er oppfylt.

Overtagelse / flytting

Ved overtagelse / flytting benyttes et av skjemaene under. OBS: Er du privatperson, bruk skjemaet merket “Privatpersoner”

Tekniske retningslinjer og leveringsvilkår

Utbygger må gjøre seg kjent med tekniske retningslinjer, leveringsvilkår og prismodell. Våre tekniske retningslinjer og anvisninger er gjeldende for alle anlegg som skal tilknyttes Akershus Energi Varmes nett.

Energi- og effektskjema

Leveringsavtaler