Solkraft

Solkraft

For oss er det naturlig å investere i nye produkter og teknologiske løsninger innen fornybar energi.

Solkraft vil være en viktig del av framtidens energimiks, og vi øker satsingen på sol gjennom samarbeid og partnerskap med flere spennende selskaper.

Sol på tak og fasade

I 2020 etablerte vi selskapet Soleie, som skal gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak. Selskapet skal tilby finansiering og leie av større solcelleanlegg til private og offentlige virksomheter med større bygg. I 2021 kom Østfold Energi inn som partnere i Soleie. 

I tillegg er vi medeiere i selskapene Otovo og Solenergi FUSen, som leverer sol på tak til henholdsvis privatmarkedet og bedriftsmarkedet. 

 

Storskala solkraftverk

I samarbeid med flere partnere er Akershus Energi Sol også medeiere i Solgrid. Selskapet ble grunnlagt i 2020 og har som mål å bli en ledende nordisk produsent av solenergi. Solgrid utvikler, bygger, driver og eier vi solkraftverk i industriell skala og har en prosjektportefølje på mer enn 500 MW i Norge og Sverige i ulike utviklingsfaser.

 

Norge største solvarmeanlegg

Vår satsing på sol startet allerede i 2013 da vi åpnet Norges største solvarmeanlegg som en del av fjernvarmeanlegget i Akershus Energipark. Nærmere 13000 store solfangere høster varme som overføres til fjernvarmenettet i Lillestrøm, og er en viktig energikilde i sommerhalvåret. 

Partner i Solenergiklyngen

Akershus Energi er partner i Solenergiklyngen, som har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Sammen med flere store aktører deltar Akershus Energi også i et samarbeid med Solenergiklyngen om et spennende pilotprosjekt for en solpark hos ROAF.

Kontaktperson

i
Fakta om Akershus Energi Sol
  • Sol ble opprettet som eget forretningsområde i 2020 
  • Lang historie med utnyttelse av solenergi – åpnet Norges største solvarmeanlegg i 2013
  • Startet selskapet Soleie AS

Medeier i: 

  • Solgrid AS – Storskala solparker 
  • Soleneri FUSen AS – Sol på tak og fasade i bedriftsmarkedet
  • Otovo AS – Sol på tak i privatmarkedet

Heidi Theresa Ose

Daglig leder Sol
heidi.ose@akershusenergi.no

Kontakt oss

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder