Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Akershus Energi overtok i mars 2020 konsesjonen for Odal Vindkraftverk og startet bygging allerede i mai samme år. September 2022 er alle 34 turbiner spenningsatt og har produsert strøm til nettet. Mer informasjon om vindkraftverket finnes på nettsiden OdalVind.no.

i
Fakta om Odal Vindkraftverk

Eiere: Akershus Energi,
KLP og Cloudberry

Antall turbiner: 34

Effekt: 160 MW

Årlig produksjon: 530 GWh

Les mer på odalvind.no

Om vindkraftverket

Odal Vindkraftverk består av totalt 34 vindturbiner, med totalt 160 MW installert effekt. 23 av turbinene er installert på Songkjølen og 11 på Engerfjellet. Totalt vil vindkraftverket produsere om lag 530 GWh – som tilsvarer årsforbruket til 33.000 husstander.

Vindkraftverket eies av Akershus Energi Vind 33,4 %, KLP 33,2 % og Cloudberry 33,4 %.

Historien

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk ble meddelt konsesjon av NVE 30. januar 2014. Denne ble stadfestet av OED 21. april 2016. Prosjektet er et resultat av en omfattende involvering av berørte parter.

I april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen fra RWE, og navnet ble endret til Odal Vindkraftverk. 

i
Fakta om Odal Vindkraftverk

Eiere: Akershus Energi 33,4 %,
KLP 33,2 % og Cloudberry 33,4 %

Antall turbiner: 34

Effekt: 160 MW

Beregnet årsproduskjon: 530 GWh

Les mer på odalvind.no

Kontakt oss