Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Akershus Energi overtok i mars 2020 konsesjonen for Odal Vindkraftverk og startet bygging allerede i mai samme år. Mer informasjon om vindkraftverket finnes på nettsiden OdalVind.no.

Created with Sketch. i
Fakta om Odal Vindkraftverk

Eiere: Akershus Energi,
KLP og Cloudberry

Antall turbiner: 34

Effekt: 160 MW

Planlagt ferdigstillelse: 31.12.2021

Last ned faktaark her

Om vindkraftverket

Odal Vindkraftverk vil bestå av totalt 34 vindturbiner, med totalt 160 MW installert effekt. 23 av turbinene blir installert på Songkjølen og 11 blir installert på Engerfjellet. Totalt vil vindkraftverket produsere om lag 500 GWh – som kan forsyne 31.000 husstander med fornybar strøm.

Vindkraftverket eies av Akershus Energi Vind 33,4 %, KLP 33,2 % og Cloudberry 33,4 %.

Historien

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk ble meddelt konsesjon av NVE 30. januar 2014. Denne ble stadfestet av OED 21. april 2016. Prosjektet er et resultat av en omfattende involvering av berørte parter.

I april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen fra RWE, og navnet ble endret til Odal Vindkraftverk.

Created with Sketch. i
Fakta om Odal Vindkraftverk

Eiere: Akershus Energi 33,4 %,
KLP 33,2 % og Cloudberry 33,4 %

Antall turbiner: 34

Effekt: 160 MW

Beregnet årsproduskjon: 530 GWh

Planlagt ferdigstillelse: Første halvår 2022

Last ned faktaark her

Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.