Fremtidige prosjekter

Framtidige prosjekter

Vi har ambisjoner om å utvide vår virksomhet innen produksjon av fornybar energi med flere investeringer i vindkraft.

i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Attraktiv fornybar investering

Vindkraftteknologien har utviklet seg positivt de siste årene, slik at vindkraft på land i dag er en av de mest lønnsomme investeringene innen fornybar energi. På sikt er vår ambisjon at vindkraft skal utgjøre 10-20 % av vår portefølje med fornybar energiproduksjon.

Vi søker aktivt etter samarbeidspartnere knyttet til prosjektutvikling, bygging og medeierskap. Vår vindkraftsatsning vil skje i partnerskapsløsninger hvor Akershus Energi eier inntil 50 %.

Vi skal alltid utøve et tydelig samfunnsansvar og alle investeringer i vindkraft skal tilfredsstille strenge krav til bærekraft basert på internasjonale standarder for ESG (Environmental, Social and Governance).

i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Kontakt oss