Vindkraft

Vindkraft

Akershus Energi startet med vindkraft i 2020 som et ledd i planen om økt satsing på fornybar energi, og bygger nå Odal Vindkraftverk.

Vindkraft i Akershus Energi

Akershus Energi overtok i mars 2020 konsesjonen for Odal Vindkraftverk og startet bygging allerede i mai samme år. OdalVind.no

Videre ønsker vi å satse innen vindkraft på land, i en mindre skala (<10MW), der hvor det kan gjøres i samarbeid og enighet med lokalsamfunn, kommune og industri.

Kontakt oss