Vannkraft

Vannkraft

Med en fantastisk, fornybar ressurs tilgjengelig, har vi bygget kompetanse og samlet erfaring innen fornybar energi i snart 100 år. I dag er eier Akershus Energi ni vannkraftverk. I tillegg er vi deleier i ytterligere ti kraftverk sammen med andre energiselskaper.

Om vannkraft i Norge

Norge er verdens 6. største vannkraftprodusent. Nesten all elektrisitet i Norge kommer fra vannkraft. Høye fjell og enorme fosser, store elver og jevnt med nedbør, gir perfekte forhold. Denne store naturressursen har nordmenn vært kjempeflinke til å utnytte.
 
I dag er det mer enn 1600 vannkraftverk i Norge, hvorav 300 kan regnes som store. Nesten alle eies av enten stat, fylke eller kommune. Det betyr at de store verdiene som skapes i kraftbransjen kommer hele Norges befolkning til gode.
 
De største kraftutbyggingene foregikk i perioden fra 1960-1980. I dag er det meste av ressursene utbygd, men bransjen jobber mye med rehabilitering og oppgradering av eksisterende kraftverk.
 
Halvparten av alle Europas vannkraftmagasiner ligger i Norge, og det gjør at vi kan produsere strøm året rundt. All vannkraft som produseres i Norge omsettes gjennom den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel.
 
Vannkraftbransjen er en svært viktig del av satsingen på ren, fornybar energi.

Montering, Rånåsfoss III

Fakta om Akershus Energi Vannkraft

Vår vannkraftvirksomhet er plassert på Østlandet, hvor halvparten produseres i våre heleide kartverk av våre 30 ansatte, mens den andre halvparten produseres av våre samarbeidspartnere.

Vårt totale bidrag til ren energi fra vannkraft er 2500 GWh
– dette tilsvarer det årlige strømforbruket til 150.000 boliger.

Vi søker å ta del i lønnsomme prosjekter som bidrar til en utvidelse av fornybar produksjon. I den forbindelse deltar vi i byggingen av Tolga kraftverk helt nord i Innlandet. Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2021 og vil totalt bidra med 205 nye rene GWh.

Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.

Vi søker flinke folk til flere
forretningsområder.

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.