Vår historie

100 år med fornybar energi

I 1922 stod resultatet av en visjon klart ved Rånåsfoss; en moderne kraftstasjon som temmet Glommas voldsomme krefter. Takket være et knippe visjonære mennesker fikk samfunnet ren kraft til både industri, husholdninger og infrastruktur, og et selskap med fokus på bærekraftige løsninger var født. Det nyter vi godt av den dag i dag. Dette er vår historie.

Strøm og verdiskaping til fylket

Den første utbyggingen innebar en stor økonomisk investering og påfølgende risiko for fylket og innbyggerne. Faktisk var selskapet en tyngende post i fylkeskommunale regnskaper i rundt 40 år, og i en periode bestod halvparten av det fylkeskommunale budsjettet av overføringer til kraftverket. Siden den gang har fylket fått tilbake for investeringen. Vi genererer i dag store verdier som går videre til verdiskaping i fylket – et resultat av vår eiers vilje til å tenke langsiktig på vegne av en hel region. 

Effektivisering

Omfanget av vår virksomhet har gjennom årene økt kraftig gjennom en langsiktig strategi med effektivisering for øye. Dette skjøt for alvor fart med energiloven som kom tidlig på 1990-tallet. Det falt oss naturlig å ta på oss rollen med å samordne og effektivisere nettvirksomheten, som på den tiden var fordelt på flere små nettselskap. Senere ble dette samordnet med det øvrige strømnettet i regionen, i det som er en samfunnsøkonomisk langt bedre løsning. Nettselskapet ble solgt tidlig på 2000-tallet. 

Vokser innen vannkraft og fjernvarme

Tidlig på 2000-tallet endret vi strategi til å bli en ren energiprodusent. Vannkraft- og fjernvarmeproduksjon blir våre hovedområder, og vi får stadig flere vannkraftverk inn i vår portefølje. I løpet av de neste ti årene øker vi energiproduksjonen betydelig. Vi investerer 1 milliard kroner i vannkraft- og fjernvarmeutbygging, noe som bidrar til å redusere de årlige CO2-utslippene betraktelig. 

I moderne tid

I dag er Akershus Energi et bredt sammensatt energiselskap. I tillegg til de klassiske energiproduksjonsformene som vannkraft og fjernvarme, har vi i dag flere ben å stå på. Vannkraft, vindkraft, solkraft, hydrogen, fjernvarme og fjernkjøling vil være med på å dekke framtidens energibehov. Samspillet disse imellom, og samarbeid med utvalgte partnere vil gi oss nye muligheter, spesielt innen grønn infrastruktur. Dette vil bidra til at vår eier oppnår sine klimamål.

Bli bedre kjent med vår historie

I denne artikkelserien kan du dypdykke i vår historie. Hver måned i løpet av 2022 vil vi fylle på med nye saker fra arkivet.

100-års jubileum

2019 – 2022: Inspirert av framtida

Summen av hva vi er i dag, er resultatet av 100 år med energihistorie. I siste del av vår 100-årskavalkade ser vi på det siste del av tiåret og hvordan vår rolle utvikles i takt framtidas behov.

Les mer
i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Bli bedre kjent med vår historie

I denne artikkelserien kan du dypdykke i vår historie. Les de to seneste sakene her. Alle artiklene finner du lenger ned på siden. 

100-års jubileum

2019 – 2022: Inspirert av framtida

Summen av hva vi er i dag, er resultatet av 100 år med energihistorie. I siste del av vår 100-årskavalkade ser vi på det siste del av tiåret og hvordan vår rolle utvikles i takt framtidas behov.

Les mer
i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Bli bedre kjent med vår historie

I denne artikkelserien kan du dypdykke i vår historie. Hver måned i løpet av 2022 vil vi fylle på med nye saker fra arkivet. 

Vår historie

Etter at vårt første kraftverk stod ferdig i 1922, og fram til i dag, har vår historie vært preget av en stadig større satsing på fornybar energi. Med oss på laget har vi hatt en stabil og solid eier i Viken fylkeskommune (tidligere Akershus), som har hatt ambisjoner for landsdelen.

Vår tidslinje

Akershus Energi har en lang historie gjennom mange epoker. Her er en kort tidslinje med noen sentrale hendelser. Klikk på bildene for å se flere bilder i et større format.

1918-1922

Bygging av Rånåsfoss I og regionalnett

1975

Funnefoss

1983

Rånåsfoss II

1990 - 1998

Distribusjonsnett på Romerike og i Follo

2000

Solgte ut nett og kundeportefølje

2003

Skotfoss og Klosterfoss - Skien

2013

Fjernvarmesatsing

1950-1970

Opplandskraft, Usta og Nes

1978

Bingsfoss

1990

Energiloven

1998

Bøhnsdalen kraftverk

2003

Tistedalsfoss og Skonningsfoss - Halden

2011

Åpning av Akershus EnergiPark

2016

Åpning av Rånåsfoss III