Styret og ledelsen

Om styret og ledelsen

Akershus Energi er 100% eid av Viken fylkeskommune.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 934 18 175

Bente Nordlie

Direktør Mennesker, samfunn og bærekraft

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 982 49 424

Astri England Garshol

Økonomi- og
finansdirektør

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 913 80 987

Sigvald Maldal

Direktør Handel og energiforvaltning

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 941 56 482

Emil Orderud

Direktør Fornybar energiproduksjon

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 902 13 752

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2022

Eli Skrøvset (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Line Alfarrustad
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Helene Moen
Arnt Olaf Olsen

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2022

Eli Skrøvseth (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Line Alfarrustad
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Helene Moen
Arnt Olaf Olsen