Styret og ledelsen

Om styret og ledelsen

Akershus Energi er 100% eid av Viken fylkeskommune.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 934 18 175

Bente Nordlie

Direktør Organisasjon og utvikling

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 982 49 424

Astri England Garshol

Økonomi- og
finansdirektør

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 913 80 987

Tom Flattum

Produksjonsdirektør Vannkraft

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 917 80 342

Ida Matilde Falch

Daglig leder Varme

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 958 78 684

Sigvald Maldal

Direktør Energihandel

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 941 56 482

Emil Orderud

Direktør Vindkraft

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 902 13 752

Frank Sagvik

Leder Ny, fornybar energi og Datasenter og eiendom

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 928 34 856

Heidi Theresa Ose

Daglig leder Sol

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 971 61 979

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2021

Eli Skrøvset (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Line Alfarrustad
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Beathe Thrane-Nielsen
Arnt Olaf Olsen

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2021

Eli Skrøvseth (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Line Alfarrustad
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Beathe Thrane-Nielsen
Arnt Olaf Olsen