Styret og ledelsen

Om styret og ledelsen

Akershus Energi er 100% eid av Viken fylkeskommune.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 934 18 175

Bente Nordlie

Direktør Organisasjon og utvikling

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 982 49 424

Astri England Garshol

Økonomi- og
finansdirektør

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 913 80 987

Tom Flattum

Produksjonsdirektør Vannkraft

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 917 80 342

Ida Matilde Falch

Daglig leder Varme

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 958 78 684

Sigvald Maldal

Direktør Energihandel

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 941 56 482

Emil Orderud

Direktør Vindkraft

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 902 13 752

Frank Sagvik

Leder Ny, fornybar energi og Datasenter og eiendom

  • Telefon ikonCreated with Sketch. +47 928 34 856

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2019.

Einar Schiefloe (leder)
Anne Strømmen Lycke (nestleder)
Rolf Jarle Aaberg
Line Alfarrustad
Stein Randby
Beathe Thrane-Nielsen (valgt av ansatte)
Arnt Olaf Olsen (valgt av ansatte)

Varamedlemmer

Ingvild Myhre
Eva Dugstad

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2018.

Einar Schiefloe (leder)
Anne Strømmen Lycke (nestleder)
Rolf Jarle Aaberg
Line Alfarrustad
Stein Randby
Beathe Thrane-Nielsen (valgt av ansatte)
Arnt Olaf Olsen (valgt av ansatte)

Varamedlemmer

Ingvild Myhre
Eva Dugstad