Styret og ledelsen

Om styret og ledelsen

Akershus Energi er 100% eid av Viken fylkeskommune.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef

Bente Nordlie

Direktør Mennesker, sikkerhet og bærekraft

Astri England Garshol

Økonomi- og
finansdirektør

Sigvald Maldal

Direktør Handel og energiforvaltning

Emil Orderud

Direktør Fornybar energiproduksjon

Siri Revelsby

Direktør Forretningsutvikling, sol og digitalisering

Ina Engh Franzén

Direktør for kommunikasjon og samfunn

Styret i Akershus Energi AS

Eli Skrøvset (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Magnus Sande
Helene Moen
Arnt Olaf Olsen

Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2022

Eli Skrøvseth (leder)
Rolf Jarle Aaberg (nestleder)
Line Alfarrustad
Morten Vollset
Maren Kyllingstad
Helene Moen
Arnt Olaf Olsen