Sponsing

Vi ønsker å bidra lokalt

Vi ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet ved å støtte lag og foreninger i de områdene vi har virksomhet, pt. Nes, Lillestrøm, Skien og Halden.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Hvem kan søke og hvor mye
kan man søke om?

Vi deler ut sponsormidler til grupper/lag/foreninger innen én eller flere av disse kategoriene:

  • Barn og ungdom
  • Bærekraft, klima og miljø
  • Kultur og idrett

Beløpene som tildeles vil være fra kr 3.000-15.000.

Hvem kan vi ikke støtte?

Vi støtter ikke politiske eller religiøse organisasjoner, skoleturer, russearrangement eller arrangement som er i strid med FNs bærekraftmål. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.
Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Hvordan søke og hva må søknaden inneholde?

Søknad med presentasjon og begrunnelse legges inn i dette søknadsskjemaet. (forms)

Alle feltene i søknadsskjemaet må fylles ut. Det er blant annet beskrivelse av hva dere skal bruke pengene til og hvor mye penger dere søker om. Det må også opplyses om hvilket lag/forening det dreier seg om og hvem som er kontaktperson.

Søknadsfrist og svar på søknader

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Oversikt over tildelte midler blir lagt ut på vår nettside senest én måned etter frist.
De som får tildelt midler vil få direkte svar.