Presse og media

Presse og media

Kommunikasjonsavdelingen i Akershus Energi hjelper journalister og medier med spørsmål knyttet til selskapets forretningsområder.

Bilder av våre anlegg på hjemmesiden kan fritt benyttes ved opplysning om Akershus Energi som kilde.

Ta kontakt ved behov for andre bilder fra våre forretningsområder, logo eller profilelementer. 

Pressevakt

Akershus Energis pressevakt kan nås på telefon +47 477 54 040 (ikke SMS, nummeret blir viderekoblet) Pressevakttelefonen er betjent mandag-fredag kl. 09:00 – 15.00 

Etter arbeidstid og i helger er vakttelefonen kun betjent for å håndtere hastesaker.

Er du ikke journalist bes du ringe vårt sentralbord på +47 63 82 33 00

Pressekontakt

Ina Engh Franzén

Markeds- og kommuniksjonssjef

Pressemeldinger

Bilder av ledelsen

Klikk på bildet for å se stor versjon. Bildene krediteres Akershus Energi og fotograf Eivind Røhne

Eskil Lunde Jensen
Konsernsjef
Bente Nordlie
Direktør for mennesker, samfunn og bærekraft
Astri England Garshol
CFO
Sigvald Maldal
Direktør for handel og energiforvaltning
Emil Orderud
Direktør for fornybar energiproduksjon
Siri Revelsby
Direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering