Konsernstruktur

Konsernstruktur

Akershus Energi AS eies 100% av Viken fylkeskommune. Vi har seks forretningsområder.

Eierstruktur

Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Viken fylkeskommune (tidl. Akershus). Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Viken fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Nes kommune (tidl. Sørum).

Konsernet har som strategi å investere i vannkraft, fjernvarme, vind, og grønn infrastruktur i årene framover.

Vannkraft

Vannkraftvirksomheten drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Halden Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS.

Fjernvarme

Konsernet har en regional satsing på fjernvarme gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Fjernvarmevirksomheten har varmesentraler i Lillestrøm, Lørenskog, Årnes, Sørumsand og Skedsmokorset.

Infrastruktur

Gjennom det heleide datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur har konsernet satsing på sol, eiendom og grønn infrastruktur. Investeringene er hovedsakelig foretatt i sol, datasenter, industribygg og eiendomsfond.

Vind

Akershus Energi Vind ble etablert i 2019. Selskapets første prosjekt er bygging av Odal Vindkraftverk som ble startet i mai 2020 og skal stå ferdig i slutten av 2021.