Konsernstruktur

Konsernstruktur

Akershus Energi AS eies 100% av Viken fylkeskommune. Vi har seks forretningsområder.

Eierstruktur

Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Viken fylkeskommune (tidl. Akershus). Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Viken fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Nes kommune (tidl. Sørum).

Konsernet har som strategi å investere i vannkraft, fjernvarme, vind, og grønn infrastruktur i årene fremover

Vannkraft

Vannkraftvirksomheten drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Halden Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS.

Konsernet har to egne forskningsprosjekter som er startet i 2019 innenfor vannkraft. I det ene prosjektet utvikler vi en ny løsning som muliggjør vesentlig økt vannkraftproduksjon, økt laksebestand og kontroll på denne. Sammen med dette utvikles det tekniske grunnkomponenter for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold av maskin-komponenter i elvekraftverk.

Løsningen skal medføre vesentlig økt kontroll på maskiners vedlikeholdsbehov, økt kraftproduksjon, levetidsutnyttelse og redusert vedlikeholdskostnad. Begge prosjektene er godkjent som skattefunn-prosjekt. I tillegg bidrar vi til FoU-arbeid gjennom vår bransje¬organisasjon Energi Norge.

Fjernvarme

Konsernet har en regional satsing på fjernvarme gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Fjernvarmevirksomheten har varmesentraler i Lillestrøm, Lørenskog, Årnes, Sørumsand og Skedsmokorset.

Infrastruktur

Gjennom det heleide datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur har konsernet satsing på sol, eiendom og grønn infrastruktur. Investeringene er hovedsakelig foretatt i sol, datasenter, industribygg og eiendomsfond.

Vind

Mer informasjon kommer…