Foretaksstyring

Redegjørelse om foretaksstyring

Foretaksstyring i Akershus Energi konsernet skal bidra til varig verdiskaping for eierne, økt tillit til selskapet gjennom en åpen bedriftskultur og et godt omdømme, og at virksomheten utøver et godt og tydelig samfunnsansvar.

Konsernets kunder, leverandører, långivere og samarbeidspartnere er vesentlige for sel­skapets virksomhet, og Akershus Energi ønsker et seriøst forretningsmessig forhold til alle sine interessenter. Det betyr at selskapet vil arbeide i tråd med de krav som gjelder for børsnoterte selskaper og internasjonale regnskapsstandarder når det gjelder informasjon og kommunikasjon til tredjepart.

Redegjørelsen skal bidra til å sikre god dialog, tillit og klargjøre ansvar og roller mellom eiere, styret og selskapets ledelse.