Etikk og kjerneverdier

Etikk og kjerneverdier

Vi er ydmyke over å få forvalte fellesskapets naturressurser. Det gir oss et ekstra ansvar. Derfor er alt vi gjør fundamentert i et sett verdier og etiske retningslinjer som vi etter­lever hver dag, på veien mot en tydelig ambisjon.

Vår visjon

Mer energi.
Mer framtid.
Mer tilbake.

Vårt slagord

Inspirert av framtida

Våre tre kjerneverdier favner noe av hvem vi er og hva vi står for:

Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for bedre HMS, solid økonomi og sikre tekniske løsninger.

Samhold

Vi viser gjensidig respekt og tillit. I fellesskap bygger vi en sterk og inkluderende bedriftskultur.

Framtidsrettet

Vi er engasjerte, endringsdyktige og ambisiøse.

Verdier og ambisjon - vårt fotfeste

Vi har utarbeidet et sett verdier og etiske retningslinjer som utdyper vår etiske standard, og er et rammeverk for ansattes holdninger, handlinger og opptreden utover det som følger av lover og regler.

For oss fungerer verdiene som en rettesnor, både internt i vår bedriftskultur og eksternt mot samfunnet:

Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet kommer alltid først i alle prosjekter og i vårt daglige arbeid. Vi har en visjon om null skader og hendelser – alle skal være trygge på jobb. Sikkerhet er dessuten en forutsetning for vårt samfunns­oppdrag; om samfunnet skal forsynes med ren, fornybar energi, må våre tekniske løsninger og økonomiske drift være bunnsolid.

Samhold

I Akershus Energi har vi mange ulike arbeidsområder og vi er lokalisert på flere ulike steder. Derfor er det ekstra viktig å verne om det gode samholdet som har preget vår bedrift i mange år. Det er viktig for oss å forstå hverandres hverdag, vise tillit og respekt. Det er en holdning vi har til samfunnet rundt, også. Fordi vi har tro på at samarbeid er til beste for oss alle.

Framtidsrettet

Vi driver innenfor en sektor hvor endringstakten er enorm. Verden er i ferd med å omstille seg mot en karbonnøytral framtid som i stor grad defineres av visjonære selskaper og individer. Vi skal være med på å skape positiv endring ved å være engasjerte, ambisiøse og drive innovasjon innen de fornybare løsningene vi jobber med.

Vårt slagord

Vi ser vårt oppdrag i et stort perspektiv. Vi skal oppnå klimamål på vegne av samfunnet og våre eiere. I framtida skal vi alle leve gode liv basert på sirkulær økonomi, og der vil vi tilføre viktige bidrag. Vi har en grunnleggende optimistisk holdning, fordi vi vet at det vi driver med i dag er en del av vår felles framtid. Det oppsummeres i vårt slagord:

Inspirert av framtida

Vår visjon 

Mer energi.
Mer framtid.
Mer tilbake.

Vårt slagord

Inspirert av
framtida