Om Akershus Energi

Om Akershus Energi

Vi har i mange år vært en ren vannkraft-produsent. I dag er vi et bredt sammensatt energiselskap som satser på alt innen fornybar energi.

Med snart 100 år som produsent av fornybar energi, har vi et godt grunnlag for å finne løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

Akershus Energi startet som – og er fortsatt – et energiselskap som produserer ren, fornybar energi fra vannkraft. Det skal vi fortsatt drive med. Likevel er vi også på vei mot noe nytt.

Vi er i dag et mye bredere sammensatt energiselskap som i tillegg til vannkraft driver med bioenergi, fjernvarme, fjernkjøling, sol, vind og hydrogen. Men det stopper ikke der. Vi skal utvikle enda mer innen ny fornybar energi, på skuldrene av kompetansen vi har bygget opp gjennom snart 100 år som leverandør av bærekraftig energi.

Fordi samfunnet og framtida trenger det.

Kontakt oss