Lokale energisentraler

Lokale energisentraler

Ny fornybar energi dreier seg i stor grad om å se og utvikle lokale energiressurser på best mulig måte. For å oppnå et bredere spekter av løsninger samarbeider vi med partnere innen flere områder.

Vårt engasjement innenfor lokale energisentraler sammen med partnere utfyller på en god måte vår fjernvarmeaktivitet, og sikrer at vi kan bidra med å dekke et bredt spekter av fornybare energiløsninger i vår region.

Svalun

Svalun er et ungt selskap som Akershus Energi har vært med på å etablere og er deleier i. Selskapets forretningsmodell er å utvikle, eie og drifte lokale energisentraler for kunder som vil ha forutsigbar og konkurransedyktig energi til avtalt pris, men som ikke ønsker å investere selv. Forretningsmodellen har vist seg å være en suksess; anlegg er bygget og energileveranser er igangsatt samt at det er inngått flere kontrakter.  

Nordisk Energikontroll

Nordisk Energikontroll er en godt etablert totalentreprenør innen bergvarme og varmepumper. De har over 10 års erfaring med større varmepumpeinstallasjoner som henter energien fra berg, luft og sol, og utgjør et sterkt kompetansemiljø. Akershus Energi ble i 2020 medeier i selskapet.

i
i

Kontakt oss

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder