Energihuset Lillestrøm

Enervi - Energihuset Lillestrøm

Enervi skal være et signalbygg i Lillestrøm og et kompetansesenter for energi og teknologi, både som landemerke med spenstig arkitektonisk utforming, men også som fremtidsrettet bygg med lavt klimaavtrykk og innovativ utnyttelse av teknologi og fornybar energi.

Akershus Energi inngikk i mai 2020 en opsjonsavtale med Lillestrøm kommune om eksklusiv rett til bruk av en tomt i nærheten av Lillestrøm stasjon og Lillestrøm varemesse. I februar 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale med OBOS Eiendom for å realisere prosjektet.

Energihuset Lillestrøm var en arbeidstittel på prosjektet. Nå er det endelig døpt til Enervi.

Hovedkontor og samlingspunkt for energi og teknologi

Enervi skal etter planen stå ferdig i 2027, og blir Akershus Energis nye hovedkontor. Målet er å skape et kunnskaps- og kompetansemiljø innen energi og teknologi. Dette skal skje i tett samarbeid med samarbeidspartnere og framtidige leietakere.

– Innovasjon og utvikling skjer der mennesker møtes, sier Erik Lindseth – daglig leder i Enervi, som kan fortelle at de allerede har merket stor interesse for prosjektet. Vi skal bygge noe byen kan være stolt av, og mange har lyst til å være i – et bygg med ny teknologi, som tar i bruk de beste energiløsningene.

Planforslag er klart

Det har vært en lang prosess før vi har kommet fram til byggets utforming og plassering. Det er mange hensyn å ta, både til naboer, areal, kommunens planer, retningslinjer og krav om å regulere hele kvartalet samlet.

Enervi skal ha moderne og bærekraftige løsninger, både når det gjelder arealeffektivitet og energibruk. Mye av fasadene er laget i tre og solcellepaneler. Den spesielle, sekskantede fasongen på bygget gjør at vi både fanger mye sol og at det blir godt med dagslys på arbeidsplassene.

OBOS Eiendom - partner i utviklingsprosjektet

Vi skal bli gode sammen med partnere i alt vi utvikler fremover, og vi er svært fornøyde med å ha fått med OBOS Eiendom som samarbeidspartner i dette prosjektet. De innehar ekspertise og erfaringer fra store byggeprosjekter, noe som vil bidra til god prosjektering og gjennomføring av planene.

– Innovasjon og utvikling av bærekraftige samfunn og byer er viktig for oss, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS. Enervi er et spennende prosjekt, som passer oss godt, og vi har stor tro på etablering av en næringsklynge innenfor energi på denne sentrale tomten.

OBOS Eiendom er en stor utvikler og forvalter av næringseiendom, mens morselskapet OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Å ta ansvar for miljø og klima er en av selskapets viktigste prioriteringer.

Et Futurebuilt forbildeprosjekt

– Enervi har inngått intensjonsavtale om at prosjektet skal være et Futurebuilt forbildeprosjekt som ett av de første i Lillestrøm. Bygget skal også sertifiseres minimum BREEAM EXCELLENT, og tar sikte på å bli det mest bærekraftige bygget i Lillestrøm, sier Erik Lindseth. Det medfører blant annet at det ikke vil bli parkeringsplasser, kun to HC-plasser. Men med en så sentral plassering, kloss inntil Norges tredje største kollektivknutepunkt og med flere parkeringshus i umiddelbar nærhet, tenker vi det vil fungere bra for brukerne av bygget.

i
i

Kontakt oss

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder