Energihuset Lillestrøm

Energihuset Lillestrøm

Energihuset skal være et signalbygg i Lillestrøm og et kompetansesenter for energi og teknologi, både som landemerke med spenstig arkitektonisk utforming, men også som fremtidsrettet bygg med lavt klimaavtrykk og innovativ utnyttelse av teknologi og fornybar energi.

Akershus Energi inngikk i mai 2020 en opsjonsavtale med Lillestrøm kommune om eksklusiv rett til bruk av en tomt i nærheten av Lillestrøm stasjon og Lillestrøm varemesse. I februar 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale med OBOS Eiendom for å realisere prosjektet.

Hovedkontor og samlingspunkt for energi og teknologi

Energihuset i Lillestrøm skal etter planen stå ferdig i 2026, og blir Akershus Energis nye hovedkontor. Målet er å skape et kunnskaps- og kompetansemiljø innen energi og teknologi. Dette skal skje i tett samarbeid med samarbeidspartnere og framtidige leietakere.

– Innovasjon og utvikling skjer der mennesker møtes, sier Erik Lindseth – daglig leder i Energihuset, som kan fortelle at de allerede har merket stor interesse for prosjektet. Vi skal bygge noe byen kan være stolt av, og mange har lyst til å være i – et bygg med ny teknologi, som tar i bruk de beste energiløsningene.

Valg av arkitekt

Etter en konkurranse mellom fire arkitekter er Transborder Studio valgt som prosjektets arkitekt, og vi er nå klar til å starte planprosessen. Arkitekten har så langt konsentrert arbeidet om form og plassering av bygget. Neste steg i prosessen er å utforme byggets fasader og arealer

OBOS Eiendom - partner i utviklingsprosjektet

Vi skal bli gode sammen med partnere i alt vi utvikler fremover, og vi er svært fornøyde med å ha fått med OBOS Eiendom som samarbeidspartner i dette prosjektet. De innehar ekspertise og erfaringer fra store byggeprosjekter, noe som vil bidra til god prosjektering og gjennomføring av planene.

– Innovasjon og utvikling av bærekraftige samfunn og byer er viktig for oss, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS. Energihuset i Lillestrøm er et spennende prosjekt, som passer oss godt, og vi har stor tro på etableringen av en næringsklynge innenfor energi på denne sentrale tomten.

OBOS Eiendom er en stor utvikler og forvalter av næringseiendom, mens morselskapet OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Å ta ansvar for miljø og klima er en av selskapets viktigste prioriteringer.

Et Futurebuilt forbildeprosjekt

– Energihuset har inngått intensjonsavtale om at prosjektet skal være et Futurebuilt forbildeprosjekt som ett av de første i Lillestrøm. Bygget skal også sertifiseres minimum BREEAM EXCELLENT, og tar sikte på å bli det mest bærekraftige bygget i Lillestrøm, sier Erik Lindseth.

Created with Sketch. i
Created with Sketch. i
Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.