Hydrogen

Hydrogen

Om Norge skal full-elektrifiseres, trengs ca. 30 TWh ekstra energi. Da må ny fornybar energi inn i systemet. Vi er sikre på at hydrogen er en del av løsningen

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

En forskjell på «grønn» og blå «hydrogen»

For de fleste fremstår hydrogen som ett produkt, men det er et skille mellom det vi kaller «blå» og «grønn» hydrogen. «Blå» hydrogen framstilles ved reformering av f.eks. naturgass, med CO2 som et biprodukt. Dette biproduktet må fanges og lagres, dersom man skal snakke om en miljøgevinst.

Grønn hydrogen skapes også gjennom elektrolyse av vann, men ved hjelp av tilført el-energi, og biproduktet er oksygen. Vi mener begge disse løsningene kan leve side om side, slik at vi får etablert en god infrastruktur for levering av hydrogen til transportsektoren.

“Transporting you forward”, Neptune av Hyundai

Et felles løft

Hydrogen som energibærer er en teknologi som har blitt moden for stor skala. Men for at hydrogen skal bli en del integrert del av infrastrukturen, må de ulike aktørene jobbe mot et felles mål – og vi må tenke større enn region. Samarbeid må til, og vil kreve at man etablerer systemer som fungerer over landegrenser, i samarbeid med ulike kommersielle aktører og myndigheter.

Strategisk partnerskap

Dette er en satsing som bør ha et europeisk perspektiv, hvor hele energimarkedet og store deler av transportsektoren sees under ett. Det gjenspeiles i vårt valg av strategiske partnere, deriblant Hyundai, som satser på hydrogendrevne lastebiler for tungtransporten.

Samarbeidet foregår via partnerskap i selskapet Green H2 Norway, hvor også Nel Fuel AS, H2 Energy AS og Greenstat AS er med.

Vi har tro på at denne modellen med ulikt sammensatt kompetanse vil gi oss et fortrinn og gi ekstra fart i etableringen av infrastruktur.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.