Vindkraft

Akershus Energi startet med vindkraft i 2020 som et ledd i planen om økt satsing på fornybar energi.

Odal vindDet er et mål for oss at de mer tradisjonelle storskala vindparkene i områder hvor forholdene regnes for aller best, der konsesjoner allerede er gitt og kommunene er positive, skal utgjøre hovedtyngden til Akershus Energi Vind de neste årene. I tillegg mener vi at vindkraft på land i en mindre skala (<10MW), også der i samarbeid og enighet med lokalsamfunn, kommuner og industri har et uforløst potensial.

Odal Vindkraftverk

Akershus Energi overtok konsesjonen for Odal Vindkraftverk i mars 2020 og startet bygging allerede i mai samme år.

Mer informasjon om vindkraftverket finnes på nettsiden OdalVind.no