Vassdragene

Akershus Energis vannkraftproduksjon foregår i all hovedsak i Glomma-, Skiens- og Haldenvassdraget. Vassdragene er veldig ulike, både med tanke på geografi, vannføring og reguleringsgrad. Les mer om de ulike vassdragene i de respektive artiklene.