Tistedalsfoss

tistedalsfoss_nett
I tidligere tider lå det svært mange sagbruk langs elven Tista. Sagbrukene ble etter hvert erstattet med kraftverk. På begynnelsen av 1900-tallet ble det installert fem Kværner-turbiner med ytelse fra 1500 til 5000 hestekrefter.

Tistedalsfoss_aggregatTistedalsfoss kraftverk ligger langs elven Tista om lag tre kilometer utenfor Halden. Kraftverket ligger nederst i Haldensvassdraget og utnytter vannet fra Femsjøen. Femsjøen er et magasin på 11 millioner m3.

 

Vann fra Femsjøen

Turbinene fikk vann gjennom to rør i dagen på 430 meter fra Femsjøen. I dag er det ingen av disse gamle aggregatene i drift.

I 1955 ble det bygd en ny stasjon 115 meter inn i fjellet med en tilførselstunnel på 480 meter. Det første aggregatet ble satt i drift i 1955, mens det andre ble satt i drift i 1976. Aggregatene er på 10 respektive 12 MW med en slukeevne på til sammen 38 m3/s.

 

Forsyner Norske Skog

Strømmen produsert i Tistedalsfoss blir levert gjennom kabler til industrianleggene til Norske Skog og ut på sentralnettet. Norske Skog solgte kraftverket til Akershus Energi i 2003.

 

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus.

Satt i drift: 1955/1976

Brutto fallhøyde: 66 meter

Installasjon: 21,5 MW

Turbintype: 2 francisturbiner.

Årsproduksjon: 95 GWh