Skotfoss

skotfoss_nett
Kraftverket ble satt i drift i 1953. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemarken, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje.

skotfoss_kraftverkSkotfoss kraftverk eies av Akershus Energi. Kraftverket ligger nederst i Skiensvassdraget og har et nedbørfelt på 10 300 km2.

Flere regulanter

Øst-Telemarkens Brugseierforening som ble etablert den 3. august 1903, dekker den østre delen av vassdraget. Skiens Brugseierforening er ansvarlig regulant for Hjellevannet. Hjartdøla og Sundsbarm reguleres av Skagerak Kraft A/S, mens Tokke-Vinje-delen er regulert i en statsregulering fra 1950-1960-tallet og blir styrt av Statkraft SF.

Dammen

Ved Skotfoss kraftverk er det en lukedam med tre luker. Vannet reguleres ved hjelp av en klappeluke, en valseluke og en segmentluke.

Fisk

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget. Kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur vil nå bli tilgjengelig.

fisketeller

Se informasjon om Skotfoss på www.riverwatcherdaily.is  Du vil blant annet få informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen - les mer

Typisk elvekraftverk

Anlegget er et typisk elvekraftverk, men med et magasin på 4208 millioner m3. Midlere årlig tilsig er på om lag 1434 millioner m3. Stasjonens slukeevne er på 280 m3/s. 

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Satt i drift: 1953/1969

Brutto fallhøyde: 10 meter

Installasjon: 24 MW

Turbintyper: 2 kaplanturbiner

Årsproduksjon: 150 GWh