Skonningsfoss

skonningsfoss_nett
Skonningsfoss kraftverk ble etablert for å levere kraft til Norske Skog og ligger inne på anleggsområdet til Norske Skog Saugbrugs.

Skonningsfoss_lukerSkonningsfoss kraftverk ligger langs elven Tista om lag to kilometer utenfor Halden. Kraftverket ligger nederst i Haldensvassdraget og utnytter vannet fra Femsjøen. Femsjøen er et magasin på 11 millioner m3.

Akershus Energi kjøpte Skonningsfoss av Norske Skog i 2002.

 

 

 

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Satt i drift: 1997

Brutto fallhøyde: 8 meter

Installasjon: 2,3 MW

Turbintype: 1 kaplanturbin

Årsproduksjon: 10 GWh