Rånåsfoss II

RII_nett
Kraftverket ble bygget i årene 1980-83 med en vertikal kaplanturbin med slukeevne på 400 m3/s. Diameteren på turbinen er 7,4 meter, og den er Norges nest største i sitt slag.

Rånåsfoss 2 kraftverk

Samlet vekt av akselstreng med generatorrotor og turbinhjul er på 450 tonn. Rånåsfoss II ligger på vestsiden av Glomma i Sørum i Akershus.

 

Effektiv turbin

Denne turbinen har høy virkningsgrad over en stor del av reguleringsområdet. Driftsmessig brukes derfor dette aggregatet til regulering, mens de seks nye turbinene på Rånåsfoss III kjøres med best mulig virkningsgrad, slik at vi oppnår den beste totalvirkningsgraden for hele anlegget.


Utbygging av eksisterende damanlegg

I tillegg til damlukene for Rånåsfoss I ble det bygd et nytt tømmerløp med klappeluke på 8 x 2,6 meter. En fisketrapp ble også bygget langs tømmerløpet.

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 1983

Brutto fallhøyde: 12,3 meter

Installasjon: 44 MW

Turbintype: 1 kaplanturbin

Årsproduksjon: 280 GWh.