Rånåsfoss I

RI_nett Rånåsfoss elvekraftverk
Rånåsfoss I var et elvekraftverk i Glomma som ble bygget mellom 1918 og 1922. I forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss III, ble kraftverket utfaset og siste aggregat ble stanset 11. august 2014.

Selve fossen var før utbyggingen et 1,5 kilometer langt stryk i elva. Det monumentale byggverket og dammen i forblendet granitt ruver i terrenget. Med utstillingene i Energiforum er anlegget besøkt av tusenvis av skoleelever hvert år.

 

Stort anlegg og mye arbeidsfolk

I løpet av anleggstiden arbeidet det til tider opp mot 1200 mann samtidig på anlegget, og totalt gjennom hele anleggsperioden hadde det jobbet 3500 mann på Rånåsfoss.

Det ble bygget et eget minisamfunn på stedet. I tillegg til anleggsbrakker og boliger ble det etablert post, telegraf, sykestue, skole, butikk og samfunnshus.

 

Utvidelse

Etter at anlegget hadde vært i drift i nær 60 år, ble det besluttet å bygge en ny kraftstasjon med en stor turbin med høyere virkningsgrad på motsatt side av elven. Det var økonomisk riktig å øke maskininstallasjonen og utnytte en større del av vannføringen over en lengre del av året. Samtidig ville driftstiden for de gamle turbinene reduseres. Rånåsfoss II ble derfor bygget i perioden 1980-83.

 

Dammen

Det ble ikke gjort noen endringer i dammen da det nye kraftverket ble bygget. Dammen består av en valseluke som er 45 meter lang og 6,5 meter høy, og to sektorluker hver på 50 x 3,75 meter.

Valseluka var i sin tid Europas største i sitt slag. I 1924-25 ble de to sektorløpene påbygget heisbare lukeelementer, ti i hvert løp, etter at det ble gitt tillatelse til å heve vannstanden med cirka en meter.

 

Slukeevne til Rånåsfoss I

Slukeevnen til de seks aggregatene i det gamle kraftverket på Rånåsfoss, var til sammen 540 m3/s. Dette tilsvarer 3 års vannforbruk for en familie på fire personer. Flomavledningsevnen til dammen er på om lag 4400 m3/s.