Rånåsfoss III

RIII nett
Vår nyeste kraftstasjon, Rånåsfoss III sto ferdig i 2016. Den erstatter den 90 år gamle kraftstasjonen Rånåsfoss I. Den nye kraftstasjonen har 6 aggregater og har en midlere årsproduksjon 280 GWh. Byggingen pågikk fra 2010 til 2016, og kostet 800 millioner kroner.

Det var produksjon på Rånåsfoss I under hele byggingen av Rånåsfoss III, og de gamle aggregatene ble stengt ned etterhvert som de nye kunne settes i drift. Horisontale francisturbiner på Rånåsfoss I ble erstattet med moderne, vertikale aggregater med propellerturbiner.

Den nye maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet. Arbeidet med Rånåsfoss III var omfattende og krevende, og vi er stolte over at både sikkerheten ble godt ivaretatt under byggingen og at vi holdt oss innenfor kostnadsrammen på 800 millioner kroner.

Endringer i klima, med varmere og våtere vær, gjør at vi i fremtiden kan produsere mer fornybar energi fra vannkraft.

 

Filmen viser fjerningen av en dobbel Francis-turbin, og arbeidet med å sette inn et helt nytt aggregat på Rånåsfoss III, mars 2014 - november 2015:

 

Skisse aggregat RIII

Fakta:

Byggeperiode fra 2010 til 2016

Kostnad på 800 millioner kroner

Virkningsgrad økt fra 86 til 91,4 prosent

Effekt økt fra 6 x 9 MW til 6 x 13,5 MW

Årlig produksjon økt fra 220 GWh til 280 GWh

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 2013.

Brutto fallhøyde: 12,3 meter.

Installasjon: 81 MW.

Turbintype: 6 propellerturbiner.

Årsproduksjon: 280 GWh.