Bøhnsdalen

bohnsdalen_nett
Kraftverket ble bygd i 1986 av Mathiesen-Eidsvold Værk ANS. Bøhnsdalen kraftverk ligger i Andelva som renner fra Hurdalssjøen og ut i Vorma ved Eidsvold.

bohnsdalenBøhnsdalen kraftverk sto ferdig i 1986. Hafslund kjøpte det i 1993, og i 1999 overtok Akershus Energi.

 

Vann fra Hurdalssjøen

Det er Sagdammen som regulerer Hurdalssjøen og dermed også vannføringen i Andelva. Siden 2001 er det Glommen og Laagens Brukseierforening som har ansvar for reguleringen.

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 1986

Brutto fallhøyde: 19 meter

Installasjon: 2,5 MW

Turbintype: 1 kaplanturbin

Årsproduksjon: 14 GWh