Bingsfoss

bingsfoss_nett
Bingsfoss er et elvekraftverk i Glomma ved Sørumsand. Kraftverket har meget lav fallhøyde, fra 5,9 til 3,8 meter, avhengig av vannføring og vannstand i Øyeren som ligger om lag 10 kilometer nedenfor kraftverket.

bingsfoss_flyfotoDammen på Bingsfoss er kombinert med veibru. Holmen i elveløpet er tilrettelagt for fritidsbruk med egen avkjøring og parkeringsplasser. Nedenfor dammen foregår sportsfiske og andre fritidsaktiviteter.

Fallhøyden avtar ved økende vannføring med laveste fallhøyde ved flom. Slukeevnen til de tre rørturbinene er på 875 m3/s. Flomavledningsevnen til dammen er på 4200 m3/s.

 

Miljømotstand

Da planene for utbyggingen ble lansert, ble det sterke protester fra lokalbefolkningen som var redde for å miste naturperlen Bingsfoss. Motstanderne mot utbyggingen har i ettertid gitt utrykk for at resultatet ble bra.

 

Miljøtiltak

En holme deler elveløpet ved Bingsfoss. De to gamle bruene på riksvei 171 ble erstattet med nye veibruer samtidig med utbyggingen. Holmen ble utvidet med fyllmasser etter utsprengningen og påkjørt jord, tilsådd og beplantet. Det er også bygget fisketrapper i begge løpene på dammen.

 

Dammen

I det bredeste løpet er brua kombinert med en dam med fire klappeluker på 25,5 x 3,3 meter og overløp. Ved siden av kraftstasjonen er det bygget en reguleringsluke på 21 x 4,5 meter som de første årene ble brukt til tømmerluke inntil fløtningen i Glomma opphørte.

 

Lite synlig kraftverk

Kraftverket ruver lite i terrenget, noe som er typisk for rørturbinanlegg. Takhøyden ligger på samme nivå som veibrua.

 

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 1977

Brutto fallhøyde: 5 meter

Installasjon: 33 MW

Tyrbintype: 3 rørturbiner

Årsproduksjon:  ;170 GWh