Heleide kraftverk

Akershus Energi eier ni kraftverk. Vårt første kraftverk var Rånåsfoss I som sto ferdig i 1922. I dag har vi ytterligere tre heleide kraftverk i Glomma. Våre øvrige kraftverk ligger i Skien, Halden og Andelva. Våre heleide kraftverk står for om lag halve årsmiddelproduksjonen på 2,3 TWh.

 

  Fallhøyde
i meter
Effekt
i MW
Årsmiddel-
produksjon
(GWh)
Slukeevne
i m3/sek
Glommavassdraget        
Rånåsfoss II 12 44 283 400
Rånåsfoss III 12 81 280 750
Funnefoss 11 40 199 400
Bingsfoss 5 33 170 820
Bøhnsdalen 19 2,5 13 15
Haldenvassdraget        
Tistedalsfoss  66 21,5 92 38
Skonningfoss  8 2,3 10 36
Skiensvassdraget        
Skotfoss  10 24 142 309
Klosterfoss  5 10,5 65 240