Om vannkraft

Norge er verdens 7. største vannkraftprodusent. Nesten all elektrisitet i Norge kommer fra vannkraft. Høye fjell og enorme fosser, store elver og jevnt med nedbør, gir perfekte forhold. Denne store naturressursen har nordmenn vært kjempeflinke til å utnytte.
Fundin ut i EinunnaI dag er det mer enn 1400 vannkraftverk i Norge, hvorav 300 kan regnes som store. Nesten alle eies av enten stat, fylke eller kommune. Det betyr at de store verdiene som skapes i kraftbransjen kommer hele Norges befolkning til gode.
 
I snitt produserer Norge omtrent like mye strøm som vi forbruker - ca. 130 TWh i året. Halvparten av alle Europas vannkraftmagasiner ligger i Norge, og det gjør at vi kan produsere strøm året rundt.
De største kraftutbyggingene foregikk i perioden fra 1960-1980. I dag er det meste av ressursene utbygd, men bransjen jobber mye med rehabilitering og oppgradering av eksisterende kraftverk.
 
All vannkraft som produseres i Norge omsettes gjennom den nordiske kraftbørsen Nord Pool.
Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel.
 
Vannkraftbransjen er en svært viktig del av satsingen på ren, fornybar energi.