Skjåk

skjaak
Skjåk kraftverk er et magasinkraftverk som kjennetegnes av et høyt fall på 675 meter fra høyfjellsmagasinet Aursjøen og ned til dalbunnen der kraftverket ligger.

Skjåk kraftverk er i arkitektur og utforming typisk for sin tid, midten av 1960-årene.

Fra høgfjell til dalbunn

Skjåk kraftverk ligger i Skjåk lengst nord-vest i Oppland fylke. Kraftverket utnytter fallet fra Aursjøen i Skjåkfjella og ned til Otta elv. Fra Aursjøen føres vannet i en 1300 meter lang tunnel med et tverrsnitt på 5,5 meter fram til fordelingsbassenget. Derfra føres vannet i en 2,4 km lang rørledning ned til kraftverket.

Kraftverksbygget ligger i dagen på nordsiden av dalføret. Fra kraftverket føres vannet ut i Otta elv i en 200 meter lang avløpskulvert.

Øvre Otta utbyggingen

De to kraftverkene Øyberget og Framruste som er bedre kjent som Øvre Otta-utbyggingen, ligger lenger oppe i samme vassdrag. Dette prosjektet har ikke påvirket produksjonen i Skjåk kraftverk.

Aursjømagasinet

Dette magasinet har et nedslagsfelt på 107 kmi det vidstrakte Skjåkfjellet. Magasinet inneholder 60 millioner m3 med vann. Dammen som danner Aursjømagasinet ble bygget av Glommens og Laagens Brukseierforening på slutten av 1990-tallet. Aursjømagasinet ligger 1098 meter over havet.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA).

Hovedvassdrag: Glommavassdraget, som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag

Satt i drift: 1965

Brutto fallhøyde: 685 meter

Installasjon: 33 MW

Turbintype: 1 peltonturbin

Årsproduksjon: 114 GWh