Savalen

savalen_nett
Savalen kraftverk ligger i den vakre fjellbygda Alvdal i Nord-Østerdal. Det er vannet fra de vidstrakte fjellområdene i Einunndalen og Savalen som utnyttes i kraftverket. På bildet vises uteanlegg med koblingsanlegg. Selve kraftverket ligger inne i fjellet.

Fjellområdene i Einunndalen og Savalen er kjent for lett turterreng og vidstrakte vidder med lys reinmose. Samtidig gir vannet i fjellet grunnlag for kraftproduksjon. Kraftverket ligger like ved riksvei 3 om lag sju kilometer nord for Alvdal stasjon.

Magasiner i populært rekreasjonsområde

Savalen er et kraftverk der vannet har lang vei fra nedslagsfeltet til stasjonen. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen kraftverk ligger vesentlig i Einunndalen. Fra et inntak i elva Einunna nedstrøms Einunna kraftverk, føres vannet i en 4,6 kilometer lang tunnel til den store Savalensjøen.

Savalen er inntaksmagasin for Savalen kraftverk. Fjellsjøen reguleres med fem meter. Savalenområdet er et populært rekreasjonsområde, og det foregår betydelig jakt og fiske i området.

Kraftverket

Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en 7,2 kilometer lang tunnel til et svingekammer. Videre føres det i en råsprengt trykksjakt ned til kuleventil og turbin. Fra turbinen føres vannet gjennom en 300 meter lang avløpstunnel ut i Glomma.

Kraftverket er bygd i fjell. En 250 meter lang adkomstunnel går fra området ved dagbygget inn til kraftverket.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA)

Hovedvassdrag: Glommavassdraget

Satt i drift: 1971

Brutto fallhøyde: 231 meter

Installasjon: 57 MW

Turbintype: 1 francisturbin

Årsproduksjon: 166 GWh