Øyberget

oyberget_nett
Øvre Otta regnes som en av Norges siste store vannkraftutbygginger. De to kraftverkene i utbyggingen, Framruste og Øyberget stod ferdig bygd og ble satt i produksjon i 2005.

Omstridt utbygging

Øvre Otta preget nyhetsbildet sterkt da Stortinget vedtok utbyggingen i 1999. Stortinget halverte utbyggernes opprinnelige planer for prosjektet, slik at utbyggingen vil gi en årsproduksjon på 525 GWh.

Planleggingen av Øvre Otta startet i 1992 og søknad sendt i 1996. Kongen i statsråd ga konsesjon for utbyggingen i september 2001.

Magasin

Heggebotnvatnet er hovedmagasinet til Øyberget kraftverk. Dette vannet har blitt hevet fire meter etter at det ble bygd en demning ved vannets utløp.

Kraftverket

Vannet tas fra Heggebotnvatnet i en ny tunnel til Øyberget kraftverk som er bygd i fjell ved Dønsfossen. Vannet føres fra kraftverket i en tunnel ut i Øvre Otta nedenfor Dønsfossen.

Miljøvennlig prosjekt

Utbyggingen av Øvre Otta framstår som et spesielt miljøvennlig kraftprosjekt. Et eksisterende magasin benyttes, og begge kraftstasjonene har blitt bygd tett ved vei. Naturinngrepene har vært små.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA) og Tafjord Kraftproduksjon AS

Satt i drift: 2005

Brutto fallhøyde: 149 meter

Installasjon: 100 MW

Turbintype: 3 francisturbiner

Årsproduksjon: 400 GWh