Øvre Vinstra

ovre_vinstra
Øvre Vinstra kraftverk utnytter vannet fra områder sørøst i Jotunheimen og fjellområdene nordøst for bygda Skåbu.

Øvre Vinstra kraftverk er et magasinkraftverk i det velkjente og vakre Vinstravassdraget. Nedslagsfeltet omfatter Bygdin, Vinstern, Heimdalsvatnet, Kaldfjorden og Øyangen. Kraftverket ligger ved Slangen i Skåbu. 

Høgt fall

Fra Øyangen føres vannet i en 7,5 kilometer lang driftstunnel fram til fordelingsbassenget i Finnbølhaugen. Fra fordelingsbassenget føres vannet i en 460 meter lang trykksjakt ned til kraftverket.

Kraftverket

Selve kraftverket er bygget inne i fjellet ved Slangen. En 940 meter lang adkomsttunnel fører inn til kraftverket. Avløpstunnelen fra kraftverket er på 1200 meter.

Øvre Vinstra kraftverk ble bygd på slutten av 1950-tallet, i den perioden da aktiviteten med bygging av vannkraftverk var på topp i Norge. Byggingen var en utfordring med forholdsvis enkelt utstyr og lange tunneler.

Reguleringsanleggene

I Vinstravassdraget er reguleringsanleggene et omfattende system som byr på utfordringer for de som har ansvaret for drift og vedlikehold. Ikke minst på vinterstid er det krevende værforhold i de vide fjellområdene som må forseres for å utføre nødvendige arbeider med snømåling og ettersyn av reguleringsanleggene.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA).

Hovedvassdrag: Gudbrandsdalslågen

Satt i drift: 1959/1960

Brutto fallhøyde: 330 meter

Installasjon: 140 MW

Turbintype: 2 francisturbiner

Årsproduksjon: 599 GWh