Hunderfossen

hunderfossen_nett
Hunderfossn kraftverk er et av landets mest kjente elvekraftverk. Det ligger midt i turistområdet Hunderfossen og Hafjell nord for Lillehammer.

hunderfossenMinst en halv million turister besøker området hvert år. Kraftverket er godt synlig med en 280 meter lang dam over Gudbrandsdalslågen, med dagbygg og settefiskanlegg på vestsiden. Ved dammen er det bygget et utendørs visningsanlegg for oppdrett av hunderørret.

Elvekraftverk

Hunderfossen kraftverk utnytter et fall på 46 meter i Hunderfossen.
Den 16 meter høye dammen har 10 flomluker som kan avlede i alt
3000 kubikkmeter vann i sekundet.
Kraftverket har en slukeevne på 320 m3/s.

Oppgradert kraftverk

Kraftverket er bygd i fjell vest for elva. Vannet føres ut i elva om lag to kilometer lenger ned. Kraftverket har to kaplanturbiner på til sammen 116 MW. I perioden 2000-2002 ble begge turbinene skiftet. Det resulterte i en produksjonsøkning på om lag to prosent.

Settefiskanlegg og fisketrapp

Ved Hunderfossen er det bygd en 170 meter lang fisketrapp. Gyteplasser for hunderørreten ble borte da kraftverket ble bygd. Som erstatning produseres det 20 000 hunderørret hvert år som settes ut i elva. Hunderørreten kan veie over 15 kilo og bli godt over en meter lang.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA).

Hovedvassdrag: Gudbrandsdalslågen 

Brutto fallhøyde: 47 meter

Satt i drift: 1963

Installasjon: 112 MW

Turbintype: 2 kaplanturbiner

Årsproduksjon: 593 GWh