Harpefossen

harpefossen_nett
Harpefossen kraftverk ligger vakkert til i Gudbrandsdalslågen, tett ved E6 om lag en kilometer nord for Harpefoss sentrum. Fra E6 kan du se dagbygget, inntaksmagasinet og damtoppen.

harpefossenHarpefossen nedstrøms dammen er et spektakulært landskapselement, men vanskelig tilgjengelig. Kraftverket ligger i et typisk jordbrukslandskap med mange vakre og tradisjonsrike gårder. Turisttrafikken forbi kraftanlegget er stor, spesielt om sommeren.

Dammen

Ved toppen av Solbråfossen er det bygd en 125 meter lang betongdam med største høyde på 16 meter. Dammen er utstyrt med tre luker. To av lukene er segmentluker. Den tredje luka er en såkalt vaggluke som er kombinert flom- og fløtningsluke.

Kraftverket

Fra inntaksdammen føres vannet i to trykksjakter med diameter på 7 meter til hver sin turbin. Selve kraftverket er nedsprengt i fjell på østsiden av Gudbrandsdalslågen.

Fra turbinene føres vannet gjennom en 1300 meter lang avløpstunnel ut i elva ved enden av Harpefossjuvet.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA).

Hovedvassdrag: Gudbrandsdalslågen

Satt i drift: 1965

Brutto Fallhøyde: 35 meter

Installasjon: 92 MW

Turbintype: 2 kaplanturbiner

Årsproduksjon: 432 GWh