Framruste

framruste_nett
Øvre Otta regnes som en av Norges siste store vannkraftutbygginger. De to kraftverkene i utbyggingen, Framruste og Øyberget stod ferdig bygd og ble satt i produksjon i 2005.

framrusteOmstridt utbygging

Øvre Otta preget nyhetsbildet sterkt da Stortinget vedtok utbyggingen i 1999. Stortinget halverte utbyggernes opprinnelige planer for prosjektet, slik at utbyggingen vil gi en årsproduksjon på 525 GWh.

Planleggingen av Øvre Otta startet i 1992 og søknad sendt i 1996. Kongen i statsråd ga konsesjon for utbyggingen i september 2001.

Eksisterende dam

Framruste kraftverk utnytter fallet mellom det eksisterende Raudalsmagasinet i Skjåk og Pollvatnet i Øvre Otta. Fallet er på 325 meter.

Raudalsdammen ble bygd i 1940-årene for å øke vintervannføringen i nedre Glomma. Dammen er 41 meter høy og magasinet inneholder 166 millioner m3 vann.

Vannet føres i en tunnel til Framruste kraftverk. Kraftverket er bygd i fjell på sørsiden av elven Framruste. Fra kraftverket føres vannet ut i Øvre Otta i Pollvatnet nedenfor Pollfossen.

Miljøvennlig prosjekt

Utbyggingen av Øvre Otta framstår som et spesielt miljøvennlig kraftprosjekt. Et eksisterende magasin benyttes, og begge kraftstasjonene har blitt bygd tett ved vei. Naturinngrepene har vært små.

Eier: Opplandskraft DA (Akershus Energi eier 25 prosent av Opplandskraft DA) og Tafjord Kraftproduksjon AS

Satt i drift: 2005

Brutto fallhøyde: 321 meter

Installasjon: 76 MW

Turbintype: 1 francisturbin

Årsproduksjon: 325 GWh