Deleide kraftverk

Akershus Energi er deleier i ti kraftverk sammen med andre energiselskaper. Kraftverkene er lokalisert i Glomma- og Lågenvassdraget og Hallingdalsvassdraget. De utgjør i underkant av halvparten av den totale årsmiddelproduksjon i Akershus Energi.
  Fallhøyde
i meter
Effekt
i MW
Årsmiddel-
produksjon 
(GWh)
Vår andel
(GWh)
Glomma- og 
Lågenvassdraget
       
Skjåk  685 33 114 29
Øvre Vinstra  330 140 599 150
Harpefossen  35 92 432 108
Hunderfossen  47 112 593 148
Savalen  231 57 166 42
Rendalen  210 92 642 161
Øyberget  149 100 400 73
Framruste  321 76 325 59
Hallingdalsvassdraget        
Usta  540 180 780 110
Nes  285 250 1330 190