Vannkraft

Akershus Energi er en middels stor vannkraftprodusent. Vår midlere årsproduksjon er 2,3 TWh. Vi har ni heleide og ti deleide kraftverk på Østlandet.

Rånåsfoss I og IIIAkershus Energi eier og driver elvekraftverk i Glomma, Haldensvassdraget, Skiensvassdraget og Andelva, og har deleierskap i kraftverk i Hallingdal og Glommavassdraget, blant annet gjennom 25 prosent eierskap i Opplandskraft. Vi eier også 25 prosent i NGK Utbygging som bygger ut små vannkraftverk.

Krafthandel er et viktig forretningsområde for Akershus Energi. Vi selger egenprodusert kraft, og kjøper og selger kraft i det finansielle kraftmarkedet.