Styret i Akershus Energi AS

Valgt på generalforsamling 2018.

Einar Schiefloe (leder)

Anne Strømmen Lycke (nestleder)

Rolf Jarle Aaberg

Line Alfarrustad

Stein Randby

Beathe Thrane-Nielsen (representant for ansatte)

Arnt Olaf Olsen (representant for ansatte)

Varamedlemmer

Ingvild Myhre

Eva Dugstad