Samfunnsansvar

Fremtidsrettet Akershus EnergiMed utgangspunkt i FNs Global Compacts ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og
anti-korrupsjon skal Akershus Energi tilfredsstille de forventninger som eiere og investorer stiller til bærekraftige investeringer
(ESG- Environmental, Social and Governance).

 

 

Visjon: 

Akershus Energi skal være et fremtidsrettet selskap for fornybar energi og grønn infrastruktur.

 

Vårt samfunnsansvar er omtalt i årsrapporten.