Samfunnsansvar

Akershus Energi har fem overordnede mål for å forvalte samfunnets ressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte:

RI nedstrøms hele anlegget til art

  • Levere gode økonomiske resultater

  • Være blant de beste når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  • Være best i bransjen på økonomi og risikostyring

  • Sikre et godt arbeidsmiljø

  • Ha løpende god dialog med våre interessenter

Visjon: 

Akershus Energi skal være et nyskapende senter for vannkraft, fjernvarme og annen miljøvennlig energi.

 

Vårt samfunnsansvar er omtalt i årsrapporten.